Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

Temakveld om Kystpilegrimsleia fra Stavanger til Trondheim

Temakveld om Kystpilegrimsleia fra Stavanger til Trondheim

Tider

  • Fredag 21. november 2014, fra 18:30

Billetter

Gratis

Kåseri av Eivind Luthen. Vi serverer Bacalao med 1 drikke for kr.100. 21.november kl.18:30 på Riggerloftet. Påmelding SMS til 905 98 574.

Fra kystpilegrimsleia.no:

Det gjekk fleire vegar mot Nidaros. Ein av dei viktigaste og kanskje mest brukte ferdselsvegane til Olav den heilage sitt skrin var langs kysten – Kystpilegrimsleia. Dette var landets hovudfartsåre. Med eit godt beskytta farvatn innbyr kysten til sjøfart.
Pilegrimsreisene til Olav den heilage si grav begynte kort etter 1030, og Olavskulten si raske utbreiing i Nord-Europa førte til mange pilegrimar frå inn og utland til Nidaros.

Valfartstaden Nidaros er omtalt i historiske kjelder allereie i 1075 – i Adam av Bremen sitt «Bremens Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum». Her er også dei ulike pilegrimsrutene til Nidaros nemnt, m.a. Kystpilegrimsleia:
«Viss ein seglar frå Ålborg eller Vendsyssel i Danmark, kjem ein i løpet av ein dag over til Viken, som er ein by i Noreg (truleg Oslo). Derfrå held ein til venstre og seglar langs Noregs kyst, og på den femte dagen når ein fram til byen Trondheim.Ein kan også reise ein anna veg, som fører frå danskane sitt Skåne over land til Trondheim. Men denne vegen over fjella tek lengre tid, og ettersom han er farefull, blir han unngåttav reisande.» Adam av Bremen 212-213

Sted

Tønsberg kystkultursenter

Banebakken 52, 3127 Tønsberg

Powered by Google

Du kan åpne adressen Banebakken 52, 3127 Tønsberg i Google Maps eller Apple Maps programmet.