Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

"Jesus sa" - med Mari Boine

"Jesus sa" - med Mari Boine

"Jesus sa" - med Mari Boine

Tider

  • Torsdag 9. september 2010, fra 19:30

Dans og musikk er uløselig knyttet til hverandre. Musiker Mari Boine og Danseren Liv Hanne Haugen ser nærmere på dette samspillet i skjæringspunktet mellom en konsert og en danseforestilling.
I denne vakre forestillingen undersøkes stemmen og dansen side om side, sammen eller hver for seg. Det forskes på hvordan disse uttrykkene utfyller og beriker hverandre. Dette er også et møte mellom to scenekunstformer; en danseforestilling og en konsert, og et møte mellom to nordnorske kvinner fra to ulike kulturer. Hvilke bevegelser og sanger kan oppstå i rommene mellom? Ved å bruke noen av ritualenes parametre som strekk av tid, repetisjon og flyt, undersøkes sammenhengen mellom hverdagslige handlinger og ritualer.

Sted

Nøtterøy kulturhus

Tinghaugveien 14, Nøtterøy

Powered by Google

Du kan åpne adressen Tinghaugveien 14, Nøtterøy i Google Maps eller Apple Maps programmet.