Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

Åpen debatt

Åpen debatt

Tider

  • Tirsdag 3. mai 2016, fra 18:00
  • Hva er meningsfull bruk av Herredshuset?
  • Hvordan utnytter vi best bygget som huser biblioteket?
  • Hvordan skal det nye omsorgsbygget og uteområdet utsmykkes?
  • Hvordan får vi det beste ut av området mellom disse byggene?

Innledere:
Torunn Aarkvisla
Leder Hokksund Handelsstandsforening innleder om samarbeid mellom
det offentlige, næringsliv og frivillige i et sentrumsutviklingsperspektiv.

Beate Apall-Olsen
Kultursjef i Andebu innleder om status for sentrumsutvikling i
Andebu og faktorer som påvirker sentrumsbildet og byggene.

I panelet:
Bjarne Sommerstad
Torunn Aarkvisla
Helene Eriksen
Beate Apall-Olsen

Ordstyrer:
Rolf Fevang

Sted

Andebu bibliotek

Andebu Sentrum 26, Andebu

Powered by Google

Du kan åpne adressen Andebu Sentrum 26, Andebu i Google Maps eller Apple Maps programmet.