Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

17. mai 2017 i Tønsberg

17. mai 2017 i Tønsberg
17. mai 2017 i Tønsberg
17. mai 2017 i Tønsberg

Tider

  • Onsdag 17. mai 2017

Billetter

Gratis

MORGENPROGRAM

07.00 Musikk i gatene v/ Tønsberg Musikkorps av 1919
07.30 Morgenkonsert på Slottsfjellet v/ Tønsberg Janitsjarkorps
07.58 Salutt fra Slottsfjellet
08.00 Speiderne heiser flaggene ved Slottsfjellstårnet
Velkommen v/leder av 17. mai- komitéen Erik Steenbuch
Ordfører Petter Berg hilser nasjonaldagen
”Ja, vi elsker”, første og to siste vers. Forsangere er Tønsbergs Sangforening
08.20 Bekransninger:
Svend Foyns bauta ved domkirken v/Statslos Jon Brun
Carl Stoltenbergs bauta i Stoltenbergsparken v/Ketil Teigen
Roald Amundsens bauta i Sprutparken fra idrettsorganisasjonene v/Anders Larsen, Vear Idrettsforening

10.00 SALUTT OG BARNETOG

Barnetoget tar oppstilling fra Hvalenkrysset /Farmandstorvet

Toget stiller opp slik:
Politiet, Tønsberg Musikkorps av 1919 , speidernes flaggborg, byens fane, vektere, ordfører, 17. mai- komitéen, Bystyret, Utvalg for barn og unge, Vear skole, Eik og Klokkeråsen skoleorkester, Eik skole, Granly skole, Træleborg skole, Sem skole, Søndre Slagen skolekorps, Presterød skole, Sandeåsen skole, Husvik skole, Oseberg musikkorps og Slagen musikkorps, Byskogen skole, Elihuskolen, Presterød ungdomsskole, Søndre Slagen skolekorps – Junior, Kongseik ungdomsskole, Tønsberg Montessoriskole, Barkåker skole, Volden og Ringshaug skolekorps, Ringshaug skole, Volden skole, Ringshaug ungdomsskole, Tønsberg Janitsjar, Greveskogen VGS, Færder VGS, Wang VGS

Barnetoget går følgende rute fra Farmandstorvet (OBS! Ruten er noe endret fra tidligere år, på grunn av utbyggingsarbeid ved Sykehuset i Vestfold):
Møllegaten, Halfdan Wilhelmsens allè, Stenmalveien (rundt Midtløkken), Skiringsalgaten, Kong Oscars gate, Halfdan Wilhelmsens allè , Kaptein Hoffs allè, Magnus Lagabøters gate, Håkon V gate, Adlers gate, Huitfeldts gate, Kaptein Hoffs allé, St. Olavs gate, Storgaten til Gunnarsbøparken.

PROGRAM I GUNNARSBØPARKEN

Velkomstord v/leder i 17. mai- komitéen, Erik Steenbuch
”Ja vi elsker”, første og to siste vers. Forsanger er Inger Adele Stavik
Elevene fra Vear skole hilser toget representert ved Madelën Auen (10.trinn) og Vilde Bugge Larsen (7.trinn)
Tale for dagen
Tønsbergsangens to første og siste vers. Forsanger er Inger Adele Stavik
Avslutning v/leder i 17. mai- komitéen Erik Steenbuch
Kiosksalg før og under arrangementet
Slutt ca. 11.30- 12.00

ETTERMIDDAGSPROGRAM

12.15 FESTGUDSTJENESTE I DOMKIRKEN
Gudstjeneste v/domprost Kjetil Haga
Tønsberg Sangforening synger

13.15 Minnehøytidelighet i Minneparken
Tale og bekransning v/domprost Kjetil Haga
Tønsberg Sjømannsforening og Heimevernet deltar
Tønsberg Sangforening synger

13.00 Konsert ved Tollboden v/ Tønsberg Janitsjarkorps

13.00 Konsert ved sykehuset v/ Tønsberg Musikkorps av 1919

LOKALE ARRANGEMENTER

SLAGEN KIRKE (ved minnesmerket)
07.30 Minnemarkering og kransenedleggelse

BARKÅKER SKOLE
13.45 Oppstilling tog, med Eik og Klokkeråsen skoleorkester
Ca 14.05 Avgang tog. Rute: Åkersvingen, Nyveien, Skogveien, Nedre Fjellterrasse, Nyveien tilbake til skolen.
14.45- 17.00 Kiosk, leker og loddsalg. Kaker og kaffe kr 100 pr. familie.

BYSKOGEN SKOLE
13.30 Barnetog fra Solvangkirken Barnehage, med Eik og Klokkeråsen Skoleorkester
13.45 – 16.00 Aktiviteter og leker for barna, kiosksalg, kaker og kaffe.
Arrangementet avsluttes med loddtrekning
EIK SKOLE
14.35 Oppmøte på sykkelstien mellom Eik skole og Eik bo- og behandlingssenter
14.45 1.kl synger for Eik bo- og behandlingssenter, akkompagnert av Eik- og Klokkeråsen
skoleorkester. Togrute: Jutulveien-Beatesvei-Snarveien-Eikveien-Jutulveien.
Toget avsluttes på Eik skole.

ELIHU KRISTNE GRUNNSKOLE
14.00 Arrangement på skolen
Underholdning.

GRANLY SKOLE
13.00 Gudstjeneste v/Jan Erik Askjer
14.15 Arrangement på skolen

HUSVIK SKOLE
14.00 Oppmøte på parkeringsplassen ved Jarlsø
14.30 Toget går fra Jarlsø til Husvik skole, Søndre Slagen skolekorps - Juniorkorpset spiller
15.00- 17.00 Tradisjonelt program med taler, leker, pølser, is og loddsalg

PRESTERØD SKOLE
13.15 Togoppstilling ved Flintbanen (v/sandvolleyball)
13.30 Toget går, Søndre Slagen skolekorps spiller
14.00 Arrangement starter på Presterød skole

RINGSHAUG SKOLE
08.00 Flaggheis på skolen v/ Volden og Ringshaug skolekorps.
14.15 Korpset spiller på Maribu aldershjem.
14.30 Avgang 17. mai-tog fra Maribu til Ringshaug skole.
15.00- 17.00 Arrangement på skolen

SANDEÅSEN SKOLE
14.15 Oppmøte for alle som ønsker å gå i 17.mai-toget.
14.30 Toget går fra Gudrunsvei til Sandeåsen skole. Søndre Slagen skolekorps spiller.
Arrangement på skolen etter toget: Tale v/7-trinnselever, 3.trinn synger, leke- aktiviteter, tombola og loddsalg. Vi bruker både kontanter og VIPPS.

SEM SKOLE
13.30 Oppstilling for barne- og borgertoget i skolegården.
14.00 Salutt. Toget går fra skolen
14.30 Program på skolen med tale og leker for barna.
Salg av kaffe, kaker og lodd. Vipps og kontanter.

TRÆLEBORG SKOLE
14.30-16.30 17.mai feiring med leker og aktiviteter for barna. Kafé med salg av enkel mat,
kaffe og kaker. Loddsalg. Velkommen!

TØNSBERG MONTESSORI
12.45 Portene åpnes
13.00 Borgertog m/korps
Arrangement på skolen, loddsalg, trekning av premier, leker og kiosksalg av pølser, is kaffe og brus.
Arrangementet avsluttes rundt kl 15.00.

VEAR SKOLE
08.00 Flaggheising Vear skole
13.40 Oppstilling Hogsnes Grendehuset (gamle Hogsnes skole)
14.00 Toget går. Tønsberg Janitsjarkorps spiller. Togrute. Hognes, Bekkenveien,
Liaveien, Vearveien, Vear Hallen til Vear skole på baksiden.
14.40 Arrangement på skolen. Taler, leker, underholdning, lodd og kiosksalg

VOLDEN SKOLE
13.00 Besøk fra Volden og Ringshaug skolekorps.
13.15 Tog.
Arrangement på skolen: Det blir underholdning, loddsalg, leker og konkurranser. Ta gjerne med egne stoler og campingbord. Ta med kontanter.

RUSSETOG

17.00 Oppstart ved Jernbanen, Halfdan Wilhelmsens allè, Møllegaten, Storgaten til
Gunnarsbøparken. Tema for årets russetog er «seksualitet og helse».

KVELDSPROGRAM

22.00 Oppmøte i Gunnarsbøparken – underholdning
22.30 Avgang fakkeltog
23.00 Musikk og fyrverkeri – Tønsberg Brygge

PARKERING

Vi minner om parkeringsforbudet langs hele 17. mai ruten, følg med på skilting.
Feilparkerte biler taues bort for eiers regning.
Parkering for forflytningshemmede er i Kaptein Hoffs allé.

Mer informasjon her

Sted

Tønsberg sentrum

Tønsberg

Powered by Google

Du kan åpne adressen Tønsberg i Google Maps eller Apple Maps programmet.