Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

Årsmøte Sem velforening

Årsmøte Sem velforening

Bildet er hentet fra Facebook-arrangementet.

Tider

 • Torsdag 2. mars 2017, fra 19:00

Sem velforeningen inviterer til årsmøte:

 1. Mars 2017, kl 19.00 i Kafeteriaen (Sem Skole)

Saksliste:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste.
 2. Godkjenne representantenes fullmakter.
 3. Velge ordstyrer, protokollfører og 2 representanter til å underskrive
  protokollen.
 4. Behandle styrets årsberetning.
 5. Behandle styrets årsregnskap.
 6. Behandle kontingent for 2017.
 7. Velforeningenes fellesråd kommer for å informere om sin virksomhet.
 8. Behandle innkomne forslag.
  Forslag må være styret i hende innen 02.03, pr. mail eller facebook.
 9. Behandle neste års budsjett.
 10. Valg

April 2015 ble Sem Velforening etablert, som et resultat av sammenslåing av
Semsbyen Velforening, Ås og Kjærnes Velforening samt Langerød og Brendsrød
Velforening.

Hensikten er å forvalte medlemmenes interesser, og arbeide for trivsel og miljø i
Semsbyen med nærliggende områder.

Sted

Sem skole