Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

Transit Vestfold

Transit Vestfold

Tider

  • Lørdag 19. mars 2011, fra 22:00

Billetter

Gratis

Denne utstillingen følger opp Exit Vestfold som ble arrangert i 2009, og der Haugar presenterte en rekke unge kunstnere med tilknytning til fylket. Denne gangen er det elleve nye navn som museet ønsker å profilere, og som alle har gjort seg bemerket på den nasjonale og internasjonale kunstscenen.

Flere av de multimediale og mer eksperimentelle prosjektene som inngår i utstillingen, viser hvordan
kunstnernes visuelle valg er forankret i en intellektuell refleksjon over et mangfold av samfunnsrelaterte temaer. Enkelte prosjekter utforsker fragmenteringen av den populærkulturelle informasjonsstrømmen, mens andre problematiserer identitetsbegrepet i en globalisert verden ved å spille på forholdet
mellom det fiktive og dokumentariske. Referansene til musikkfeltet og adapteringen av skatekulturens
og graffitikunstens visuelle vokabular vitner om en aktivistisk brobygging mellom ulike uttrykksmåter.

Denne type av frihetsbejaende energi kommer også til uttykk i malerier og fotografier som har en tydelig link til minimalismens og postkonseptualismens estetiske uttrykk.

Utstillingen er kuratert av Haugars konservatorer Tone Lyngstad Nyaas og Ida Sannes Hansen.

Kunstnere: Rune Andreassen, Christian Bould, Peder K. Bugge, Behzad Farazollahi, Bjørn Erik Haugen,Espen Henningsen, Hanne Rivrud Nansen, Anna Særnblom, André Therani, Anne Trægde og Lars Trægde.

Sted

Haugar Vestfold Kunstmuseum

Graabrødregaten 17, Tønsberg

Powered by Google

Du kan åpne adressen Graabrødregaten 17, Tønsberg i Google Maps eller Apple Maps programmet.