Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

Dugnad - Prosjekt "Hinderløype"

Dugnad - Prosjekt "Hinderløype"

Bildet er hentet fra Facebook-arrangementet.

Tider

  • Mandag 8. mai 2017, fra 17:00

Hei alle sammen!

FAU Røråstoppen skole inviterer til dugnad for å sette opp Hinderløypa på området foran skolen.

Som dere alle vet har vi vært så heldige å få tildelt hele 580.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for å realisere dette prosjektet! :-)

Denne summer er fantastisk, men den skal dekke innkjøp av selve hinderløypa og det arbeidet som må utføres av graver / autorisert personell. Selve monteringen og oppføringen av denne store hinderløypa må gjøres på dugnad.

Vi i FAU glemmer ikke alle de glade barna som fikk nyheten om hinderløypa på juleavslutningen, og vi har etter dette jobbet med planlegging av prosjektet, senest torsdag 20. April, da vi hadde et oppstartsmøte med alle parter involvert. Det var et godt møte! :-)

Det er kommet på plass en prosjektgruppe og en prosjektplan som skal styre gjennomføringen av prosjektet inkludert dugnaden. Det vil komme mer detaljert informasjon etterhvert. Men det er selve monteringen og oppføringen av hinderløypen som er dugnad.

Prosjektet vil bestå av 5 faser, hvorav vi er i ferd med å bli ferdige med første fase:

  • Forarbeid og planlegging / koordinering ledet av FAU Leder
  • Grunnarbeider utført av graver Ommedal og Sønner AS
  • Montering av Hinderløypen utført på dugnad ledet av prosjektgruppen
  • Tilbakefylling av stedlige masser og fylle på et topplag med bark
  • Godkjenning, opprydding og avslutning av arbeidet, inkludert en åpningsfest! :-)

Mange lurer på: Hvor mye jobb er det? Hvor mange folk trengs? Hvor lang tid tar det?
Søve svarer til dette at dersom et arbeidslag på 12-15 personer jobber fra fredag ettermiddag til søndag kveld litt effektivt, så er man i mål. Vi har fått en anbefaling fra Søve på hvordan vi kan organisere arbeidet. Det skal både skrus, måles, graves og løftes, så det er behov for mange hender. Vi begynner på en mandag og har bare ettermiddagene, men bør kunne bli ferdige mot eller i helgen. Vi ønsker heller å kunne sende folk som er overflødige hjem, enn å være for få. Sluttdatoen som er satt er usikker, men vi håper at vi skal være ferdig tidligere, gjerne før helgen. :-)

Vi ønsker en åpningsfest så tidlig som mulig etter prosjektet er ferdig, slik at barna kan innvie løypa på åpningen. Vi vil komme tilbake til når dette blir, men har et håp om at det kan bli i forbindelse med helgen.

Følg med på Facebook-siden vår for oppdateringer!

Håper dugnadslysten er stor! Meld interesse nå! :-)

Vennlig hilsen
FAU Røråstoppen skole