Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

17. mai 2017 i Horten!

17. mai 2017 i Horten!

Bildet er hentet fra Facebook-arrangementet.

Tider

 • Onsdag 17. mai 2017

Program for dagen!

GRANLY
Kl. 08.00 – 09.00 Korpset går vekkerunde.
Kl. 08.30 Kransnedleggelse ved minnebautaen på Kirkebakken, tale ved Cathrine Holt.
Kl. 10.00 Oppmøte på Borre idrettspark, underholdning ved elevene og
Granly skolekorps.
Kl. 10.45 Avgang fra Borre idrettspark mot Horten etter følgende rute: Trimveien,
Borreveien, Storgata, Grønligata og Sentroveien.
Kl. 11.30 Avgang for barnetoget i Horten sentrum.
Kl. 12.30 Arrangement i Nasjonalparken starter. Salg av kaffe, kaker, pølser,is, brus og
lekelapper. Ta med egen stol og kontanter (gjerne mynt).
Kl. 13.00 Lekene for barna starter.
Kl. 13.20 Innmarsj Granly skolekorps.
Kl. 13.30 Tale for dagen ved Granly skoles elevrådsleder Iben Støldal.
Tre vers av ”Ja, vi elsker dette landet” ved Granly skolekorps. Forsanger er
Una Jacobsen, Dina Bekkevold-Braute, Anna Eide Brekka, Ida Mora Fosbæk og
Elisabeth Effertz Hennø.
Kl. 15.00 Arrangementet i Nasjonalparken avsluttes.

ÅSGÅRDSTRAND
Kl. 07.30 Revelje ved Åsgården Skolekorps.
Kl. 08.00 Flaggheising på Thaulows plass. Åsgården Skolekorps og Det Frivillige
Byorkester.
Kl. 08.15 Bekransning av minnesmerket over falne ved Åsgårdstrand Sjømannsforening.
Kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Åsgårdstrand Kirke.
Kl. 11.00 Oppstilling av barnetoget utenfor kirken.
Kl. 11.15 Toget går fra kirken til Åsgården skole langs følgende rute:
Riddervoldsvei – Flarenveien – Stangs gate – Bakkegata til Torget –
Grev Wedels gate med stopp ved Åsgårdstrand eldresenter – Spettåsveien med
stopp i kryss mot Thor O. Hannevigs vei ved Åsgårdstrand sykehjem –Lønneveien
opp bakken og rett frem til Granåsveien - Åsgården skole
Kl. 12.00 Innmarsj foran skolen hvor toget blir stående til etter hilsen og nasjonalsangen.
Tale for dagen.
Kunngjøring av vinnerne av årets tegnekonkurranse og premieutdeling.
Leker og aktiviteter for barna.
Loddsalg og trekning av gevinster.
Salg av is, pølser, brus, kaffe og kaker.
(17.mai komitéen oppfordrer til å bruke mynt og mindre sedler.
Vi håper å få vipps)
Parkering ved Paletten kjøpesenter og parkering for funksjonshemmede ved
Åsgården skole.
Ta gjerne med program og campingstol/bord.
Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig 17.Mai feiring i Åsgårdstrand

SKOPPUM – LYSHEIM SKOLE
Kl. 08.00 Flaggheising på Lysheim skole ved Lysheim skolekorps
Kl. 09.55 Korpset spiller en marsj
Kl. 10.00 Samling foran scenen
• Velkommen v / FAU
• ”Gud signe vårt dyre fedreland” m/ forsangere.
• Tale for dagen v / elever fra 7.kl.
• Allsang – 1. vers av ” Norge i Rødt, Hvitt og Blått” m/forsangere.
• Skolekorpset spiller
• Medaljeoverrekkelse og blomsteroverrekkelse fra Lysheim skolekorps.
• Blomsteroverrekkelse fra FAU
• Allsang – Lysheim skolekorps spiller tre vers av ” Ja, vi elsker” m/forsangere.
Kl. 10.30 17.Mai tog
• Oppstilling for 17. mai tog
• Ruten følger:
Skolen-Adalsveien-Tokerødveien-Pauliveien-Markveien-Stopper ved
eldreboligene-Barnehagen-Tunet-Reirveien-Pauliveien-Adalsveien-Skolen.
Kl. 11.30 Underholdning
• Sidesporet Blæse-ensemble
• Lynlotteri
• Kafeteria
• Leker for barna
Kl. 13.00 Offisielt program slutt
NB! Ta med stoler og bord. Husk småpenger

KARLJOHANSVERN
Kl. 08.00 Flaggheis ved Sjømilitære Samfund. Bekransning av minnebauta
over falne sjøoffiserer v/Kommandør Knut Walbækken.
Kongelige Norske Marines musikkorps spiller. Æresgarde.

NYKIRKE
Kl. 08.00 Flaggheising i skolegården
Kl. 09.30 Gudstjeneste ved sogneprest Nils Magnus Hovland
Kl. 10.15 Samling ved Bautaen
• Leder av 17. mai-komitéen ønsker velkommen
• Skolekorpset spiller
• 5. kl. fremfører sitt opplegg
• Skolekorpset spiller
• Nedleggelse av krans ved 5. klasse.
• Skolekorpset spiller 3 vers av ”Ja vi elsker” og 2 vers av ”Vi ere en nasjon”.
Forsangere er representanter fra ”Julekoret”.
• Toget stiller opp
Kl. 10.45 Toget går fra Bautaen ned bakken mot Liaveien, forbi de kommunale boligene,
tilbake til kirken, ned Kirkesvingen, opp ved ”eldreboligene”, over til Villaveien,
Sletterødveien, Teienveien og opp til Bygdehuset.
Kl. 11.10 Toget ankommer Bygdehuset:
• Velkommen til Bygdehuset v/leder
• Skolekorpset spiller sammen med Nykirke Bygdekorps,
som deretter spiller to marsjer alene.
• Utdeling av medaljer til korpsets medlemmer
Matpause, åpen kiosk (kontant og vipps), loddsalg, leker for barna.
Kl. 12.00 Ord for dagen ved Ivar Andreassen
Det oppfordres til deltagelse i Borgertoget

HORTEN
Kl. 08.00 Horten Skolekorps spiller ved flaggheis Åsen Terrasse.
Kl. 08.15 Bekransning av Wisting-monumentet v/ Terje Randem.
Flaggborg v/ speiderne, og Ungdomsmusikken spiller.
Kl. 08.20 Bekransning av Weldingmonumentet, tale v/kapteinløyntnant Jens Kristian Mikkelsen.
Gulbransens kor synger. Æresgarde.
Kl. 08.45 Bekransning av Apenes-bautaen.
Kransenedleggelse.
Tale ved Torgeir Lorentzen.
Horten Skolekorps spiller.
Åpent hus m/ bevertning i Apenesgården.
Kl. 09.00 Ringing med kirkeklokkene.
Kl. 09.30 Gudstjeneste i Sentrumskirken v/prest Lise Horn.
Gulbrandsens kor deltar.
Kl. 10.30 Lillås Skole arrangement. Elevinnslag. Avmarsj kl. 10.50.
Bekransning av minnesmerke over byens falne v/ Lasse Tore Moen,
formann Forsvarsforeningen.
Æresvakt av Horten Lotteforening og Heimevernet. Marinemusikken spiller.
Kl. 10.55 Nordskogen skole går fra skolen etter følgende rute. Red. Thommesensgt.,
Ludv. Løvåsgt., Grønligt., Arne Beckersgt. Oppmøte i skolegården kl. 10.30.
Kl. 10.45 Sentrum skole møtes i skolegården for diverse arrangement og barnetogavgang.
Kl. 11.15 Barnetoget samles v/ Asylgata, Ihlehaugen.
Kl. 11.30 Avgang barnetoget etter følgende rute: Sentroveien, Åsgt., Storgt.,
Skippergt. til Parken.
Kl. 12.00 Salutt fra KJV
Kl. 12.05 Samling i Lystlund. Allsang: Norge i rødt. hvitt og blått, Marinemusikken
og 17. mai-komiteen. Tale for barna ved Granly Skole.
Sara Tornberg Hauenschild og Ola Fredriksen.
Russepresident Daniel Færestrand Ellefsen holder appell. «Ja, vi elsker dette landet».
Marinemusikken spiller etter arrangementet.
Kl. 13.00-15.00 Arrangement på Sentrum Skole, Nordskogen skole og Lillås skole.
Kiosk, loddsalg og gratis leker, husk stoler og vekslepenger.
Kl. 13.30 Gratis kino.
Kl. 15.30 Korpsene samles, fra Sentrum skole til Torvet.
Kl. 16.00 Borgertoget fra Torget etter følgende rute: Torget - Skippergt. - Storgata - Prestegt. -
Skolegt. - Otto Engersgt. - Harald Pedersensgt. - Baggerødgt. - Thorsensgt. - Sentroveien

 • Åsgata - Storgt. - Skippergt. - Parken.
  Samling i Parken etter toget.
  Tale for Kongen og styringsmaktene
  Silje Vaadal (Kommunalsjef for Kultur og Samfundsutvikling).
  Allsang: Gud signe vårt dyre fedreland.
  Horten Ungdomsmusikkorps
  spiller.
  Tale for dagen av leder av frivillighet Horten, Chatrine Eriksen.
  Utdeling av frivillighetspris 2017 v/ ordfører Are Karlsen.
  «Ja, vi elsker dette landet».
  Vi oppfordrer dere alle til å benytte vår storstue på denne spesielle dagen.
  Ta med campingstoler
  og nyt dagen.

FALKENSTEN
Kl. 13.15:
• Oppmøte for alle direkte på lekeplassen. Falkensten og Fagerheim skolekorps kommer marsjerende inn på plassen.
• Skolekorpset spiller.
• Underholdning og taler av elever ved Falkensten Montessoriskole.
• Åpen kiosk.
• Gratis leker med premier for barna.
• Loddsalg med trekning på stedet.

Det anbefales å ta med egne bord og stoler.
ANDRE ARRANGEMENTER (UOFFISIELLE)
Kl. 08.00 Sportsklubben Falk. Flaggheis m/ frokost. Servering også etter barnetoget.
Kl. 08.00 Flaggheis på Ørnhuset.
Kl. 08.00 Flaggheis på Teknikerhuset.
Kl. 08.15 Åsen Terasse: Morgenrunden barnetog. Horten Skolekorps spiller.
Kl. 18.00 Rødruss og Teknikertog fra Horten Videregående Skole .
Rute: Storgaten - Fergebakken - Langgaten - Apotekergaten - Storgaten.
Etter barnetoget: Horten Roklubbs medlemmer samles på klubbhuset til kaffe og kaker.

Sted

Horten