Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

Blodig Alvor

Blodig Alvor

BLODIG ALVOR

Tider

  • Lørdag 25. september 2010, fra 12:00 til 17:00

25.09.2010-02.01.2011

"Blodig Alvor" byr på den første sammenhengende presentasjonen av de mange ulike strømningene som gjorde seg gjeldende på 1980-tallets norske kunstscene. Utstillingen oppsummerer og setter i perspektiv både det uttrykksmessige mangfoldet og de radikale endringer som norsk kunst gjennomgikk i dette tiåret. Fotografiet fikk sitt endelige gjennombrudd i kunsten og internasjonale bevegelser som konseptkunst, Land Art og Arte Povera gjorde seg gjeldende. Stor innflytelse fikk også den bølge av mer figurativt og nyekspresjonistisk maleri som gikk over Europa

På 80-tallet utforsket billedkunstnerne en rekke nye medier. De arbeidet også gjerne på tvers av sjangrene med aksjoner, happenings og performance, ofte inspirert av den alternative musikkscenen og andre sub-kulturer. Installasjonskunsten befestet seg som en egen utvidet uttrykksform og det skjedde en bevegelse mot en mer ekspressiv materialbruk. Maleriet fikk en fornyet posisjon og opererte ofte med et mylder av kunsthistoriske stilsitater, eller med arkaiske symboler utført i store formater med brede, spontanistiske penselstrøk. Kunsten beveget seg også bort fra en ytre samfunnsengasjert agenda, som hadde vært markant på 70-tallet, og over mot et mer introvert uttrykk, ofte med referanser til naturmystikk og mytologi.

Sted

Haugar Vestfold Kunstmuseum

Graabrødregaten 17, Tønsberg

Powered by Google

Du kan åpne adressen Graabrødregaten 17, Tønsberg i Google Maps eller Apple Maps programmet.