Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

GLORIA MUNDI - kirkekunst i Vestfold

GLORIA MUNDI - kirkekunst i Vestfold

GLORIA MUNDI - kirkekunst i Vestfold

Tider

 • Søndag 1. mai 2011
 • Søndag 8. mai 2011
 • Søndag 15. mai 2011
 • Søndag 22. mai 2011
 • Søndag 29. mai 2011
 • Søndag 5. juni 2011
 • Søndag 12. juni 2011
 • Søndag 19. juni 2011
 • Søndag 26. juni 2011
 • Søndag 3. juli 2011
 • Søndag 10. juli 2011
 • Søndag 17. juli 2011
 • Søndag 24. juli 2011
 • Søndag 31. juli 2011
 • Søndag 7. august 2011
 • Søndag 14. august 2011
 • Søndag 21. august 2011
 • Søndag 28. august 2011
 • Søndag 4. september 2011

Denne utstillingen presenterer sentrale arbeider hentet fra den rike beholdning av kunsthistoriske perler som Vestfolds kirker har ervervet opp gjennom årene. Det er i disse, og ikke på Haugar, at man finner fylkets viktigste samling av eldre europeisk kunst. For første gang gis nå publikum en mulighet til å oppleve disse verkene i en ny kontekst, der ikke bare deres funksjon som pedagogiske bibelillustrasjoner og historisk betingede kirkeutsmykninger blir belyst, men også deres verdi som selvstendige kunstverk.

Samtidig viser også utstillingen en rekke eksempler på den norske kunstens utvikling, slik den helt fra middelalderen av sto i en dialog med internasjonale stilretninger og håndverkstradisjoner. Arbeidene fra gotikken, renessansen og barokken er som oftest utført i tre. Særlig er de bemalte treskulpturene blitt vurdert som så følsomme for kirkenes inneklima at de har måttet deponeres i Norsk Folkemuseums magasiner, der restaureringsarbeider nå er blitt utført for å kunne presentere de for offentligheten igjen på Haugar.

Sammen med den høye kunstneriske kvaliteten som er å finne i de europeiske maleriene, som i Larviks nylig tyveriutsatte La de små barn komme til meg av Lucas Cranach d.e. fra midten av 1500-tallet, presenterer også utvalget mye av den mangfoldighet som man finner i Vestfolds kirkekunst. I den fyldige katalogen pekes det spesielt på det klerikale miljøets avgjørende rolle som viktig oppdragsgiver og sentral kulturbærer i utviklingen av regionens kunst- og kulturhistorie frem til midten av 1800-tallet.

Derfor har også utstillingens kurator og fagansvarlige, Haugars konservator Tone Lyngstad Nyaas, utvidet sin ide til å bli et omfattende samarbeidsprosjekt med en lang rekke institusjoner, som foruten Norsk Folkemuseum inkluderer Vestfoldmuseenes kulturhistoriske avdekinger i Larvik, Tønsberg og Holmestrand, men også Høgskolen i Vestfold og Universitetet i Oslo, samt Bispekontoret og mange av kirkenes menigheter.

GLORIA MUNDI åpnes av biskopen i Tunsberg bispedømme, Laila Riksaasen Dahl.

Utstillingen varer i perioden 30.04.2011-04.09.2011

Sted

Haugar Vestfold Kunstmuseum

Graabrødregaten 17, Tønsberg

Powered by Google

Du kan åpne adressen Graabrødregaten 17, Tønsberg i Google Maps eller Apple Maps programmet.