Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

Kjell Torriset, Geometry and flux.

Kjell Torriset, Geometry and flux.

Tider

  • Lørdag 4. juni 2011

Billetter

Gratis

Torrisets lidenskapelige interesse for kunsthistorie, ulike språk og ikke minst litterære og filosofiske temaer lar seg tydelig spore i hans bilder. I maleriene fra de siste ti år er akten fortsatt et sentralt element, men er i økende grad blitt modellert med et mer realistisk anslag. Kroppenes skjønnhet og blikkenes tillitsfulle henvendelse gir likevel en påminnelse om alle tings forfall da de er malt som om de gjennomgikk en eksistensiell metamorfose. Figurenes utsatte posisjon poengteres av et fragmentarisk billedspråk der mennesket settes inn i en tidslinje som flyter frem og tilbake mellom fortid og fremtid. Nonfigurative tegn og strukturer danner et drømlignende univers som leder tankene i retning av det metafysiske og gåtefulle i tilværelsen.

Sted

Haugar Vestfold Kunstmuseum

Graabrødregaten 17, Tønsberg

Powered by Google

Du kan åpne adressen Graabrødregaten 17, Tønsberg i Google Maps eller Apple Maps programmet.