Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

Åpning av sommerutstillingen på Gamle Ormelet

Åpning av sommerutstillingen på Gamle Ormelet

Tider

  • Lørdag 20. juni 2015, fra 14:00

Billetter

Gratis

Sommerutstillingen 2015 – Gjenbruk -nytt liv

I en tid med turbulente økonomiske forhold i Europa og med en økende miljøbevissthet speiler også kunsten vår tid sporene til den italienske ArtePovera- bevegelsen på 70-tallet. Opprøret mot den materielle, opphøyde og forfinede kunsten er kanskje ikke så tydelig politisk i dag, men den manifesterer seg i kunstnernes praksis. Gjennom gjenbruk avspeiler kunstnerne både det nøkterne og det svermeriske, det jordnære og det poetiske. Kunsten viser både til fortiden og nåtiden, naturen og kulturen og diskuterer kunsten som begrep. Den presenterer og kommenterte våre ”ting” i et nytt lys.

Poesien, stemningen og minnene gjenstander, gjerne fra svunden tid eller barndom bringer frem er noe som finner gjenklang i oss. Gamle leker, verktøy, nyttegjenstander, klær vekker minner. De gjenskapes til nytt liv, gjennom metamorfose og forvandling.

De kunstnerne som deltar på sommerens utstiling favner ulike aspekter ved temaet. Utstillerne er representert med maleri, skulptur og objekter. Temaet vil vise til gjenbruk konkret knyttet til materialbruk, eller tematisk som gjennom fornyelse av tradisjoner, myter og forestillinger.

Hos maleren Edyta Sobieraj hentes gjenstandene frem og får nytt liv, som sakrale objekter, gjerne i en prosaisk ramme. En rusten malingsboks i atelieret, en lekebil, eller et klede er gjenskapt på lerretet i et nytt lys og perspektiv. De løftes frem, levenliggjøres og forvandles.
Vi kan se forbindelser mellom maleriene til Sobieraj og skulpturene og objektene til Sverre Hoel. Hoel skaper liv i døde materialer og gjenstander. Han leker, setter sammen og forvandler metall, støpejern, skinn, glass, tre til skulpturer som åpner for en frodig forestillingsverden, ikke uten humor.
Peter Esdaile gjør gjenbruk av klassiske myter, symboler og forestillinger som han gjerne sammenstiller med populærkulturelle fenomener. Gjennom disse konfrontasjonene fremtrer det tidløst menneskelige og sier oss noe om det evige, aktuelle som maleriet kan favne.

Kunstprosjektet til Katrine Kloster og Helga Bu viser sammenstillingene som er spenningskapende og forunderlige. Klassiske modeller og historiske personen møter vår tid, våre leker og figurer. En klassisk forestillingsverden konfronteres med moderne uttrykk og fremtreden. Hvordan vil vi vise oss, hvordan uttrykker vi i dag vår posisjon og makt. Det er ikke banalt å leke …

Derfor har kunstnere som Øivind Jorfald, Era Leisner , Thea Andenæs og Martin Kuhn tatt tak i materialene, i stoffene og steinene og gjort gjenbruk til nytt liv og nytt virke. ….

Sted

Gamle Ormelet - Tjøme Kunst og Kultursenter

Fagerheimveien 58, 3145 Tjøme

Powered by Google

Du kan åpne adressen Fagerheimveien 58, 3145 Tjøme i Google Maps eller Apple Maps programmet.