Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

Innkalling årsmøte Tønsberg Høyre

Innkalling årsmøte Tønsberg Høyre

Bildet er hentet fra Facebook-arrangementet.

Tider

 • Onsdag 15. november 2017, fra 18:30

Det innkalles til årsmøte onsdag 15. november 2017 kl. 18:30 på Villa Møllebakken, St. Olavs gate 6.

I følge § 7 i Lovene om Årsmøtet må forslag og saker som ønskes behandlet, være styret i hende senest 2 uker før møtet

AGENDA

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Åpent eller lukket møte?
 3. Valg av ordstyrer og referent samt 2 til å underskrive protokollen
 4. Valg av tellekorps
 5. Årsberetning
 6. Rapport fra bystyregruppen
 7. Fremlegge regnskap og budsjett til orientering: a. Regnskap for 2016 med revisjonsrapport b. Regnskap for perioden 1/1 – 31/10-2017 c. Budsjett for 2018
 8. Valg a. Styret b. Revisor c. Delegater til årsmøtet i Vestfold Høyre d. Valgkomite
 9. Innkomne forslag
 10. Avslutning

Hjertelig velkommen.

Med vennlig hilsen
Leif Flemming Bakke,
Leder, sign.

Sted

Villa Møllebakken

St. Olavs gate 6, Tønsberg

Powered by Google

Du kan åpne adressen St. Olavs gate 6, Tønsberg i Google Maps eller Apple Maps programmet.