Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

Norge før og nå

Norge før og nå

Tider

  • Søndag 10. april 2016, fra 13:00

I 14 år har Oskar Puschmann (f. 1965-) reist Norge rundt i fotsporene til historiske fotografer, og fotografert endringene i landskapet. Hør ham fortelle og vise bildene sine i et annerledes og spennende foredrag på Preus museum!

Landskapsgeografen og fotografen Puschmann har skapt et fascinerende prosjekt der samtid møter fortid i en visuell fortelling om endringer av den norske bygd- og bylandskap.

Metoden kalles refotografering. Ved hjelp av de historiske bildene til bl.a. Per Adolf Thorén (1830-1909), Axel Lindahl (1841-1906) og Ander Beer Wilse (1865-1949) finner Puschmann tilbake til fotografens ståsted i eksponeringsøyeblikket.

For at motivet skal bli mest mulig identisk velger han en linse med samme brennvidde og tilnærmet samme lysforhold. En nøyaktig refotografering kan gi et nærmest identisk motiv av det stedet som tidligere har blitt fotografert.

Når de to bildene sidestilles vil de fysiske endringene landskapet har gjennomgått tre klart frem.

Puschmanns bilder har publikumsappell, men motivasjonen bak prosjektet handler om å synliggjøre hvilke store samfunnsendringer Norge har gjennomgått på 100 år. Gjennom bildeparene blir vår tids prioriteringer tydelige: at samferdsel går foran god matjord og at norske jordbruk stadig legges ned.

Det siste fører til at kulturlandskapet gror igjen. Puschmanns håp er at arbeidet han nedlegger vil stimulere til refleksjon og konstruktiv debatt om landskapets utvikling og vår bruk av naturressurser.

Puschmanns bildepar kan ha et tidsspenn på 150 år eller i enkelte tilfelle på bare noen timer. Det avgjørende for om det blir tatt et nytt bilde er at det har skjedd en endring som f.eks. brann, hogst, slått etc. og at bildene dermed har en historie å fortelle.

Begge prosjekter er systematisk dokumentert med GPS lokasjon, dato og klokkeslett. Informasjonen og bildene skal etterhvert overføres til Norsk Folkemuseum, der det vil være tilgjengelig for neste generasjons refotografering av vår tids endringer.

Serien «Tilbakeblikk – norske landskap i endring» har pågått siden 2002, og har resultert i en vandreutstilling (2005), en bok (2006) og er publisert på nettstedet tilbakeblikk.no som ble lansert i 2013.

Sted

Preus museum

Kommandørkaptein Klincks vei 7, Horten

Powered by Google

Du kan åpne adressen Kommandørkaptein Klincks vei 7, Horten i Google Maps eller Apple Maps programmet.