Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Bildet er hentet fra Facebook-arrangementet.

Tider

  • Onsdag 7. mars 2018, fra 16:00

Generalforsamlingen er Vestfold Studentsamfunns øverste myndighet. Dette er den muligheten medlemmer har til å påvirke arbeidet som Studentsamfunnet i Vestfold tar for seg.

Du har stemmerett på generalforsamling dersom du har vært medlem i organisasjonen fra før 07.03.2018. Har du meldt deg inn etter dette kan du møte opp med observasjonsstatus.

Det ønskes innspill på saker til generalforsamling fra medlemmene, alle innspill kan sendes til post@studentsamfunnet.no Alle saker må være oss i hende senest en uke før generalforsamling finner sted. Saker som kommer inn i etterkant av dette vil ikke bli tatt hensyn til i henhold til vedtektenes §2.5

Sakslisten til generalforsamling publiseres på Studentsamfunnets eget domene www.studentsamfunnet.no

Vel møtt!

Sted

Campus Vestfold (Bakkenteigen)

Raveien 215, Borre

Powered by Google

Du kan åpne adressen Raveien 215, Borre i Google Maps eller Apple Maps programmet.