Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

Samtaler om bildebøker i barnehagen

Samtaler om bildebøker i barnehagen

Tider

  • Tirsdag 3. mai 2016, fra 11:45

Velkommen til lansering av Trine Solstad sin nye bok "Samtaler om bildebøker i barnehagen – en vei til opplevelse, lek og meningsskaping".
Boka viser hvordan personalet i barnehagen kan utvikle en god lesepraksis med utgangspunkt i barns interesser, som tar vare på leseopplevelsen og fører til gode samtaler. Ved å ta utgangspunkt i barnas interesser og opplevelser kan personalet utvikle en litteraturdidaktikk i barnehagen som bygger på barnas medvirkning og tar vare på barnas opplevelser.

Program

Velkommen ved Laila Brantenberg, forlagsredaktør i Universitetsforlaget
Førsteamanuensis Trine Solstad forteller om bakgrunnen og arbeidet med boka
Førstelektor ved HSN Anna Beate Storm-Larsen kommenterer bokutgivelsen
Enkel servering.
Trine Solstad er førsteamanuensis i norsk ved Institutt for språkfag, Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun disputerte i 2015 med doktoravhandlingen Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon ved Universitetet i Agder. Hun har tidligere utgitt boka Les mer! Utvikling av lesekompetanse i barnehagen.

Sted

Campus Vestfold (Bakkenteigen)

Raveien 215, Borre

Powered by Google

Du kan åpne adressen Raveien 215, Borre i Google Maps eller Apple Maps programmet.