Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

"Basar" og "Skuespillet"

Lørdag 27. november 2010

"Basar" og "Skuespillet"

To korte profileringsfilmer for Byen din.

"Basar" og "Skuespillet" er to filmer laget med den hensikt å abstrahere funksjonene som ligger i Byen din og gi en lettfattelig forklaring på hva intensjonen er med portalen.

Filmene skildrer to scenarier der noen barn tar i bruk Byen din for å profilere en basar og et skuespill som de har satt opp i en park. De øker eksponeringen sin gjennom å ta i bruk en åpen og nettbasert kommunikasjonskanal og resultat er at de opplever en stor tilstrømning av mennesker.

Opptakene ble gjort i 2009, mens Byen din var i ferd med å utformes og filmene har siden blitt brukt i sammenheng med presentasjoner av portalen. Vi har nå gleden av å vise de til dere som følger prosessen med utviklingen av Byen din.

Basar

Skuespill