Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

Moutmarka

Moutmarka

Fotograf: Alexander Joyce/byendin.no © 2015

Moutmarka

Fotograf: Alexander Joyce/byendin.no © 2015

Moutmarka

Fotograf: Alexander Joyce/byendin.no © 2015

Moutmarka

Fotograf: Alexander Joyce/byendin.no © 2015

Moutmarka

Fotograf: Alexander Joyce/byendin.no © 2015

Moutmarka

Fotograf: Alexander Joyce/byendin.no © 2015

Moutmarka

Fotograf: Alexander Joyce/byendin.no © 2015

Moutmarka

Fotograf: Alexander Joyce/byendin.no © 2015

Moutmarka

Fotograf: Alexander Joyce/byendin.no © 2015

Moutmarka ligger rett nord for Verdens Ende på Tjøme, med strandlinje mot Tønsbergfjorden i vest.

Området eies av Oslofjordens Friluftsråd og ble innkjøpt som friområde i 1954. Moutmarka er et godt eksempel på lyngheilandskap også i Vestfold. Moutmarka har en lokalitet med mange rullesteiner som er en del av endemorenen som isbreen etterlot seg for cirka 11.200 år siden. Morenen er en del av Tjøme-Hvaler-trinnet og rullesteinene er fredet. Fylkesmannen i Vestfold foreslo 2004 overfor Miljødepartementet opprettelsen av Moutmarka naturreservat over et areal på 734 daa, derav 130 daa sjøareal. Nærmeste nabo til Moutmarka er Mostranda campingplass. Der finner man en av de fineste sandstrender som er tilgjengelig på selve Tjøme-øya.

Foto: Byen din © 2011

Powered by Google

Du kan åpne adressen Moutmarka, Tjøme i Google Maps eller Apple Maps programmet.

Er dette stedet ditt? Ta kontakt med oss, så skal vi sørge for at du kan redigere det som står her.