Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

Steder

Haugarock

Kommunalt musikkverksted midt i Tønsberg sentrum, og inneholder 3 fullt utstyrte øvingsrom samt studio og konsertsal. All ungdom i alderen 13 - 20 kan øve hos oss.

Sande kommunelokale

Kommunelokalet passer godt til større arrangementer som for eksempel bryllup. konfirmasjoner og jubileumsfester. Det blir også brukt til revyer og konserter.

Horten Roklubb

Horten Roklubb ble stiftet 1930 og er en av Norges beste roklubber. Klubben holder til på Indre Havn i Horten.

Tunsberg Historielag

Tunsberg Historielag er et historielag for Tønsberg og Slagen. Historielaget drifter Tverved skolemuseum for Tønsberg kommune. Medlemsmøter og arrangementer foregår vanligvis i Nikolinehuset, som ligger ved siden av skolemuseet. Det er ei koselig lita stue fra 1860, beholdt i den gamle stilen. Dette er et hyggelig treffsted for historieinteresserte i alle aldre.

Artilleriverkstedet

Artilleriverkstedet er et nyetablert kreativt miljø for kunst og kulturnæring i nydelige omgivelser på Karljohansvern i Horten.

Tønsberg Domkirke

Domkirken er en populær arena for konserter, bla under Vestfold Festspillene. I middelalderen var det 7 kirker og 2 klostre i Tønsberg. Tønsberg kirke er bygget på ruinene av S. Laurentiekirken. Kirken ble tegnet av statskonduktør Grosch og innviet i desember 1858. I 1939 ble kirken restaurert under ledelse av arkitekt Arnstein Arneberg. Da Tunsberg bispedømme ble opprettet i 1948 fikk kirken navnet Tønsberg Domkirke. Her følger en kort beskrivelse av enkelte detaljer i kirkens eksteriør og interiør: Domkirkens inngangsdører er laget av kobber og bærer innskrifter fra Det gamle og Det nye testamentet. I tårnet henger tre klokker. Den eldste er fra 1530 og har tilhørt Mariakirken. Den nest eldste er fra 1685 og har tilhørt St. Laurentiekirken. Foto : Byen din © 2011

Tunsberg Mathus

Med fokus på kvalitet og god service, ønsker vi å tilby våre gjester smakfull mat som hovedsaklig baserer seg på ferske, økologiske og kortreiste råvarer. Råvarene er fra våre lokale og nøye utvalgte produsenter og leverandører. Våre menyer dekker de fleste behov, alt fra det klassiske til det mer spennende og utradisjonelle.

Standard Kafe

Kulturhaven

Haugar Vestfold Kunstmuseum

Haugar Vestfold Kunstmuseum er lokalisert til den tidligere Sjømannskolen midt i Tønsberg sentrum. Bygning og beliggenhet Den imponerende murbygningen er tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen og ble oppført 1918-21. Fire år senere fikk den A. C. Houens pris for god arkitektur. I utformingen av fasaden samarbeidet arkitektene med billedhuggeren Wilhelm Rasmussen (1879-1965), som lot utsmykke den med 12 karyatider i Larvikitt fra Brøttsøbruddet på Tjøme, forestillende noen av de eksotiske folkeslag som sjøfarerne ville møte ute i verden. Beliggenheten er både vakker og historisk der museet troner i parkmessige omgivelser mellom det gamle tingstedet Haugating og et par enda eldre gravhauger. I disse mener man med støtte i Snorre at Harald Hårfagres to sønner Olaf og Sigrød er hauglagt etter at de ble drept av den tredje bror Eirik Blodøks på Haugar våren 934. Selve stedsnavnet Haugar skriver seg trolig helt tilbake til jernalderen. Etablering og drift Museet ble etablert som en stiftelse opprettet av Vestfold fylkeskommune og vertskommunen Tønsberg 1. januar 1993. Utgangspunktet var fylkesplanens målsetting om å utvikle Vestfold som kulturfylke og at befolkningen også i denne regionen skulle få anledning til å oppleve billedkunst og kunsthåndverk på et høyt kvalitativt nivå. Fra museet åpnet i september 1995 og frem til 1. januar 1998 ble museet drevet av stiftelsens styre. Deretter overtok Vestfold fylkeskommune driftsansvaret, mens stiftelsen fortsatt står som eier av samlingen. Tønsberg kommune yter et årlig bidrag til museet tilsvarende omlag 25% av driftsbudsjettet. Bygget eies i dag av Fylkeskommunen. Samlingen Haugars samling av kunst og kunsthåndverk teller omlag 347 (per 2006) verk som eies av stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum. Ved etableringen av museet fantes det ikke noen offentlig kunstsamling i fylket som kunne overdras til stiftelsen og danne grunnlaget for det videre innsamlingsarbeidet. Samlingen er derfor i det vesentlige erhvervet ved gaver fra Norsk Kulturråd og Haugars Venneforening samt donasjoner fra lokale kunstnere og samlere, men også gjennom en rekke egne innkjøp.

Tønsberg Svømmehall

Svelvik kirke