Hopp til innholdet Hopp til hovedmenyen Hopp til bunnmenyen

Synes du kalenderen er tom? Finn ut hvorfor vi ikke kan hente arrangementer fra Facebook.

Steder

Sushibar & Chinawok

Eikhallen

Sundåsen Fort

Kystfortet på Sundåsen er viktig norsk militærhistorie. Dette og Melsomvik havn var to av de viktigste stedene under unionsoppsløsningen i 1905. Bogen og Strand var levende strandsteder fra 1600-tallet av. Kulturmiljøet viser nære forbindelser med sjøen.

Kilden Bowling

Kilden Bowling ligger i underetasjen til Kilden Kino, har 10 topp moderne bowlingbaner, og fokuserer på kvalitet og bowling som underholdning og hygge. Vi har også stor spilleavdeling i 1.etasje med 3 biljardbord, samt en rekke underholdningsautomater som lufthockey, bilsimulatorer, basketspill og bokseautomat.

Gamle TOTAL

Byens beste konsertlokale? Vi har også en pub med levende musikk, quiz, biljardbord og god stemning!

Moutmarka

Moutmarka ligger rett nord for Verdens Ende på Tjøme, med strandlinje mot Tønsbergfjorden i vest. Området eies av Oslofjordens Friluftsråd og ble innkjøpt som friområde i 1954. Moutmarka er et godt eksempel på lyngheilandskap også i Vestfold. Moutmarka har en lokalitet med mange rullesteiner som er en del av endemorenen som isbreen etterlot seg for cirka 11.200 år siden. Morenen er en del av Tjøme-Hvaler-trinnet og rullesteinene er fredet. Fylkesmannen i Vestfold foreslo 2004 overfor Miljødepartementet opprettelsen av Moutmarka naturreservat over et areal på 734 daa, derav 130 daa sjøareal. Nærmeste nabo til Moutmarka er Mostranda campingplass. Der finner man en av de fineste sandstrender som er tilgjengelig på selve Tjøme-øya. Foto: Byen din © 2011

Jensesund

Jensesund holder til på Vestre Bolærne. Her finner du "Jensesund kafé" hvor du kan spise og hygge deg fra påsken, hver helg og helesommerferien. Firmaer og grupper kan legge arrangementet sitt her og få en herlig opplevelse i skjærgården. Guidede turer og rebusløype. I år kan man også legge arrangementet til vikingleieren på Kalvenga. Vi skreddersyr opplevelsen og har flere samarbeidsparter slik at man kan få aktiviteter som passer.

Tønsberg Flyveklubb

Klubben har hangar og klubbhus på Jarlsberg. Klubben opererer to klubbfly fra Jarlsberg. Det ene er en fireseters fly av typen Cessna 172 SP, LN-TFK. Det andre er ett toseters Tecnam P2002-JF, LN-TBG. Flyene benyttes av medlemmene til tur- og skoleflyging. I tillegg opererer klubbens medlemmer flere privateide fly fra Jarlsberg. Klubben disponerer klubblokaler med god plass til sosiale aktiviteter samt kontorer og rom for undervisning og planlegging av flyturer.

Black & White

Vestfold fylkeskommune

Fylkeskommunen utvikler Vestfold! Videregående opplæring, fylkesveier, kollektivtransport, tannhelse, næring, planer, ressursforvaltning, kultur, folkehelse, miljø, kulturarv.

Ilene våtmarkssenter

Ilene våtmarkssenter ligger ved Ilene naturreservat i Tønsberg. Fra Tønsberg sentrum går Grevestien til Holmen.- Søndre Holmen var en av rundt 30 husmannsplasser under Jarlsberg Hovedgård. Fylkesmannen har siden 1988 benyttet stedet til å informere allmennheten og skoleklasser om natur og miljøvern. Om våren og høsten arrangerer Fylkesmannen i samarbeid med ulike foreninger åpne dager, gåsesafari og bemannet fugletårn. Dagene blir annonsert i Tønsbergs Blad og på fylkesmannen.no/vestfold og her på Facebooksidene. Skoleklasser kan gratis benytte Holmen våtmarkssenter i undervisningen. Leie av Holmen avtales tlf. 33371175. Enkelte dager kan vi tilby guidet tur med ornitolog til fugletårnet på Ilene. Dette må avtales særskilt. Holmen er åpen for skoleklasser i mai, juni, september og oktober. Foreninger med interesseområde innenfor naturvern, skoler og virksomheter kan leie Holmen våtmarkssenter. Leie avtales med på telefon 33371175.

Rosenlitunet Gårds SFO

Rosenlitunet er en liten Gård i Tønsberg Kommune. Vi ble Inn på tunet godkjent i februar 2013 av matmerk. Vi tilbyr en aktiv hverdag på tunet i samhandling med andre mennesker, dyr og planter. Vi tilbyr dagtilbud, etter skoletid (SFO) og avlastning.